برگزاری دوره آموزشی لاپاراسکوپی

برگزاری دوره آموزشی لاپاراسکوپی

برگزاری دوره آموزشی لاپاراسکوپی پایه و پیشرفته ویژه پرستاران و تکنسین های اتاق عمل - شهریور 98

ادامه خبر

برگزاری دوره تریاژ و مدیریت بحران

برگزاری دوره تریاژ و مدیریت بحران

برگزاری دوره تریاژ و مدیریت بحران ویژه مدیران ، پزشکان ، پرستاران و کادر اداری - آبان 98

ادامه خبر

دوره آموزشی توانمندسازی پرستاران و پیراپزشکان

دوره آموزشی توانمندسازی پرستاران و پیراپزشکان

برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی پرستاران و پیراپزشکان - شهریور 98

ادامه خبر

نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت

نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت

رویداد هم اندیشی بستری است برای ظهور ایده های نو و حمایت از نوآوران در عرصه بیمه سلامت

ادامه خبر

برپایی ایستگاه سلامت توسط بیمارستان سعدی

برپایی ایستگاه سلامت توسط بیمارستان سعدی

برگزاری ایستگاه سلامت و اموزش همگانی در پارک هشت بهشت اصفهان ....

ادامه خبر